Fagområder 1

Fagområder

Vi kan bistå deg blant annet på følgende områder:

Pris

I ganske mange typer saker kan du ha krav på gratis eller rimelig advokatbistand. Dersom du må betale selv er vi opptatt regningen skal bli som forventet.

I mange saker har du krav på fri rettshjelp slik at det offentlige betaler det meste eller alt av dine advokatkostnader. Dette gjelder de aller fleste straffesaker, men også saker på mange andre rettsområder. Vi påtar oss også saker som omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

I andre saker må bistanden betales av klienten selv. Timesatsen varierer da avhengig av sakens art og vanskelighetsgrad. I saker der klienten må betale selv, vil timesatsen vanligvis variere mellom 1500,- og 2200,- kroner, med tillegg av 25 % merverdiavgift. I noen saker kan det være aktuelt å avtale en lavere timesats.

Selv om det offentlige ikke dekker bistanden, kan det ofte være slik at saken er omfattet av rettshjelpsdekningen i en forsikring. Da vil forsikringsselskapet dekke det aller meste av kostnadene du har til egen advokat. Og hvis du har en god sak, vil motparten i mange tilfeller måtte dekke eventuelle kostnader til slutt også om du er uten forsikringsdekning.

Vi vil uansett gi nærmere informasjon, avtale timesats og avtale konkret hva som skal gjøres med saken. Det er klientens sak – advokaten skal gi råd og kvalifisert juridisk bistand. Det koster ingenting å ta kontakt.

Ønsker du en
gratis konsultasjon?

Send oss en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

Scroll to Top