Arbeidsrett

Arbeidsforholdet er for de fleste av oss sentralt for trygghet, trivsel og økonomi. Arbeidsretten er rettsreglene om arbeidsforholdet. Det er en omfattende regulering av rettigheter og plikter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven er helt sentral, selv om mange avtaler også er viktige.

Trenger du en advokat innen arbeidsrett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Arbeidsmiljøloven har blant annet som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Reglene om hvordan man lovlig kan avslutte et arbeidsforhold er særlig viktige i praksis.

Vi kan bistå i de fleste typer tvister som kan oppstå i, eller i forbindelse med, et arbeidsforhold. Vi forsøker alltid å gi slike råd at man hvis mulig kan unngå en omfattende og kostbar rettslig prosess. Vi bistår både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Som arbeidstaker vil du kunne ha krav på fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt for å høre for å få hjelp med din sak, eller for å få avklart om du har en sak.

Advokater

Scroll to Top