Vi ønsker å hjelpe deg!

Advokat Henjum AS er et advokatfirma som gir deg advokathjelp som du kan ha tillit til. Vi bistår både i sivile saker og straffesaker. Vi gir råd, løser tvister og har omfattende erfaring med store og små rettssaker. Vi ønsker å yte god og personlig service til alle klienter.

Advokatene

null

Joar Berg Henjum

Advokat MNA / Partner / +47 94136969
null

Unni Fries

Advokat MNA / partner / +47 90018533
null

Siri Langseth

Advokat MNA / Partner / +47 46944720
null

Audun Beckstrøm

Advokat MNA / Partner / +47 99289940
null

Cathrin Sagen Aspaas

Advokat MNA / +47 97581740

Grunner til å ta kontakt med oss:

Valg av advokat er viktig for utfallet av saken din. Vi ønsker at du skal bli fornøyd om du tar kontakt med oss.

Erfaring

Vi har omfattende erfaring fra praktisk arbeid med rådgivning, tvister og rettssaker.

Konfidensialitet

Tillit, konfidensialitet og streng taushetsplikt er en selvfølge. Det er din sak.

Resultater

Vi har kunnskapen som er nødvendig for at saken din skal få et godt resultat, og vi anstrenger oss for at resultater skal oppnås så hurtig som mulig og uten unødvendige kostnader.

Gratis konsultasjon

Det koster ikke noe å ta kontakt med oss. I mange tilfeller kan vi også avtale en gratis konsultasjon/kort møte slik at du får forklart saken din personlig.

Noen fagområder

Her er noen utvalgte fagområder. Finner du ikke det du ser etter, er det bare å ta kontakt slik at vi kan avklare om vi kan hjelpe deg. Vi driver en alminnelig advokatpraksis. Det vil si at vi påtar oss et bredt spekter av saker.

Be om en gratis konsultasjon:

Tenk over hva du sender over nettet.

Sensitive opplysninger bør gis advokaten personlig.

  Pris

  I ganske mange typer saker kan du ha krav på gratis eller rimelig advokatbistand. Dersom du må betale selv er vi opptatt regningen skal bli som forventet.

  I mange saker har du krav på fri rettshjelp slik at det offentlige betaler det meste eller alt av dine advokatkostnader. Dette gjelder de aller fleste straffesaker, men også saker på mange andre rettsområder. Vi påtar oss også saker som omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

  I andre saker må bistanden betales av klienten selv. Timesatsen varierer da avhengig av sakens art og vanskelighetsgrad. I saker der klienten må betale selv, vil timesatsen vanligvis variere mellom 1500,- og 2200,- kroner, med tillegg av 25 % merverdiavgift. I noen saker kan det være aktuelt å avtale en lavere timesats.

  Selv om det offentlige ikke dekker bistanden, kan det ofte være slik at saken er omfattet av rettshjelpsdekningen i en forsikring. Da vil forsikringsselskapet dekke det aller meste av kostnadene du har til egen advokat. Og hvis du har en god sak, vil motparten i mange tilfeller måtte dekke eventuelle kostnader til slutt også om du er uten forsikringsdekning.

  Vi vil uansett gi nærmere informasjon, avtale timesats og avtale konkret hva som skal gjøres med saken. Det er klientens sak – advokaten skal gi råd og kvalifisert juridisk bistand. Det koster ingenting å ta kontakt.

  Telefon sentralbord:

  (+47) 22 42 34 80

  Sentralbord åpent 08.00-16.00 mandag – fredag.

  Sensitive opplysninger bør gis advokaten direkte.
  Se direktenummer under advokatene.

  E-post:

  post@advokathenjum.no

  Se ellers direkte e-postadresser under advokatene.

  Tenk over hva du sender over nettet.

  Post- og besøksadresse:

  Advokat Henjum AS, Thunes vei 2, 0274 Oslo

  Møter må avtales på forhånd. Vi er mye i retten og på farten!
  Personvernerklæring

  Kontakt oss nå!

  Tenk over hva du sender over nettet. Sensitive opplysninger bør gis advokaten personlig.