Barn, samliv og skilsmisse

Familieretten regulerer mange ulike rettslige spørsmål som familielivet skaper. Vi vet alle at familiebegrepet rommer mye forskjellig i dagligtale, og slik er det også i jussen. Her reguleres forholdet mellom ektefeller og mellom samboere, med og uten barn (egne og eventuelt andres), og forholdet til barna.

Dersom du tror du trenger bistand fra advokat om slike spørsmål, så er du velkommen til å ta en uforpliktende telefonsamtale eller sende oss en e-post.

Sentrale regler i familieretten regulerer det økonomiske forholdet mellom partene i samlivet, og dersom samlivet opphører. Ektefeller og samboere som ønsker å regulere hvordan det de eier skal fordeles dersom de går fra hverandre, kan oppsøke advokat for hjelp med å opprette samboeravtale eller ektepakt. Tilsvarende kan det bli behov for hjelp dersom man av ulike grunner ikke blir enige om fordelingen av verdier, eller ønsker å kontrollere at et utkast til fordeling er riktig. 

Et annet sentralt område i familieretten er reguleringen av forholdet mellom foreldre og barn. Bistand fra advokat blir det særlig behov for dersom foreldrene skiller lag og ikke blir enige om samværsordningen, eller den praktiske gjennomføringen av samværet.

Advokater

Scroll to Top