Strafferett

Firmaet har omfattende erfaring med alle typer straffesaker, fra de mest alvorlige forbrytelser til foreleggsaker. Selv en liten sak kan ha store konsekvenser, og i de mest alvorlige sakene kan konsekvensene være dramatiske. Målet kan være full frifinnelse eller en best mulig straffereaksjon. Eller kanskje er målet at mistanken skal bli svekket?

Trenger du en advokat innen strafferett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Vi vil gjerne forsvare deg dersom du blir tiltalt og må møte i retten. Da vil bistanden nesten alltid fullt ut dekkes av det offentlige. I mange tilfeller dekker det offentlige også nødvendig bistand under etterforskningen. Det kan være viktig å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt for å få profesjonelle råd og nødvendig støtte.

Vi sørger også for å kreve erstatning for deg dersom du har blitt urettmessig straffeforfulgt – typisk ved frifinnelse hvor man har vært arrestert eller fengslet, eller hvor man som følge av anklagene har hatt økonomiske tap. Til bedrifter eller organisasjoner kan vi også gi råd eller bistå ved undersøkelser eller granskninger. For slike klienter kan formålet også være å forebygge straffbare handlinger.

Advokater

Scroll to Top