Arv og framtidsplanlegging

Arveretten gjelder oss alle, og juridiske spørsmål kan ha stor følelsesmessig og økonomisk betydning. Vi skal alle dø før eller siden, og da regulerer arveretten hva som skjer med eiendelene. Arveloven har en standard regulering av hvordan formuen skal fordeles mellom arvingene dersom det ikke er skrevet testament.

Trenger du en advokat til å hjelpe deg med en arvesak, så er du velkommen til å ta kontakt!

For mange vil det være nyttig å vurdere om den vanlige arveordningen gir et ønsket og godt resultat. Loven stiller krav til utformingen av et testamenter for at det skal være gyldig. For en gjenlevende ektefelle kan det også ha stor betydning om det er opprettet ektepakt.  

En advokat kan bistå i opprettelsen av slike dokumenter og avtaler, og gir de involverte en trygghet for at reguleringen er både gyldig og forståelig – og ikke minst at man oppnår det resultatet man ser for seg er det beste. Vi bistår også dersom det har oppstått en tvist om arv, eller dersom du ønsker å avklare om du har krav på et bedre arveoppgjør.

Advokater

Scroll to Top