Utlendingsrett

Dersom du ikke er norsk statsborger, blir dine rettigheter og plikter knyttet til innreise og opphold i Norge regulert av utlendingsloven. Utlendingsretten regulerer alt fra innreise i forbindelse med ferier og visum i forbindelse med studier, til helt grunnleggende viktige rettighetsspørsmål som muligheten for familiegjenforening og flyktningstatus.

Trenger du en advokat innen utlendingsrett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Utlendingsretten er sterkt knyttet til internasjonal rett, ettersom Norge har forpliktet seg til flere internasjonale konvensjoner og avtaler som regulerer hvem som har krav på opphold i forskjellige land. Et slikt eksempel er FN sin Flyktningkonvensjonen, som de fleste land i verden har sluttet seg til. Utlendingsloven gir også adgang til bruk av ulike tvangsmidler. Ved ulovlig opphold kan man risikere internering (fengsling) med tanke på transport ut av Norge, enten til hjemlandet eller til annet land som er ansvarlig etter Dublin III- forordningen. 

Vi kan kan bistå klienter som ønsker å søke om oppholdstillatelse, herunder asylsøknad, familiegjenforening, visum knyttet til jobb eller utdanning. Vi kan også bistå ved internering fengsling (typisk på Trandum utlendingsinternat) og i utvisningssaker.

Advokater

Scroll to Top