Barnevern

En barnevernssak gjelder alltid viktige spørsmål. Når advokat kontaktes er det ofte allerede risiko for å miste den daglige kontakten med barna. Derfor sier det seg selv at foreldrene trenger ordentlig hjelp og kvalifiserte råd. Det er viktig å gjøre de nødvendige tiltak så tidlig som mulig etter at en prosess har startet. Normalt innebærer det å gjøre endringer og tilpasninger som sikrer barnets beste. Den enkelte forelder kan ha behov for hver sin advokat dersom det er uklart om man har felles interesse, og store barn kan ha rett på egen advokat. 

Trenger du en advokat innen barnevern? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Vi kan bistå ved akuttvedtak, sak om omsorgsovertakelse, sak om tilbakeføring og i samværssaker. Vi bistår både i sak for fylkesnemndene og for domstolene. I noen tilfeller er det også aktuelt å bistå på et tidligere tidspunkt i forbindelse med undersøkelser eller i en situasjon hvor man frykter at barnevernet kan bli koblet inn.

I de aller fleste saker der barnevernstjenesten griper inn har foreldrene rett til å få fri rettshjelp. Vi ønsker å oppnå et  resultat som er til det beste for deg og barnet. Vi er ikke redd for å tale din sak.

Advokater

Scroll to Top