Gransking

Gransking betyr å undersøke noe grundig. En gransking kan være noe man gjør fordi man ønsker å gjøre det, eller noe man føler seg mer eller mindre presset til å gjennomføre. Uansett er det avgjørende viktig at en gransking gjennomføres med grundighet og pålitelighet. En gransking må utføres samvittighetsfullt og lojalt til oppdraget eller mandatet.

Som firma kan vi tilby faglig gode granskinger. Vi er effektive og tilbyr gunstige betingelser til både private virksomheter og det offentlige. Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Når behovet for en gransking melder seg, så er ofte forholdet til lover og regler helt sentralt. Heldigvis vil formålet ofte være å forstå en hendelse eller utvikling for å lære for fremtiden. Hvis vi påtar oss et slikt oppdrag vil granskingen bli ledet av en advokat med lang erfaring. Hvor tett man gjennom granskingen samarbeider med oppdragsgiver vil styres av oppdragets karakter og mandatet.

Ofte forbinder man granskinger med store og svært ressurskrevende utredninger som får offentlig oppmerksomhet. En granskning kan også være svært avgrenset og først og fremst utført for interne formål i virksomheten.  Vår mål er at granskinger vi utfører skal være opplysende og skape merverdi. 

Advokater

Scroll to Top