Avtaler og kontraktsrett

Avtaler og kontrakter er noe vi alle inngår eller er forpliktet etter daglig. Ordene brukes nok litt om hverandre, men avtale er et mer generelt og vidtrekkende begrep enn kontrakt. En kontrakt er et begrep som beskriver en formuesrettslig avtale, typisk en kontrakt om kjøp av en eiendom, om rettigheter til et åndsverk eller en arbeidskontrakt (som like gjerne også kalles en avtale!).

Trenger du en advokat innen avtale- og kontraktsrett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

De fleste avtaler og kontrakter er enkle og av en slik karakter at råd fra advokat er uten interesse. Andre avtaler gjelder viktige interesser eller store verdier. Da kan det vært nyttig, og av og til nødvendig, å søke juridisk bistand. Vi kan hjelpe til både med forberedelse og inngåelse, tolkning og avslutning av avtaler. Dersom avtalen er misligholdt kan vi bistå i konflikter som gjelder krav på erstatning.

Typiske avtaler hvor det oppstår tvister som kan ha stor økonomisk betydning, gjelder håndverkertjenester og særlig kjøp av bil, båt og eiendom. Videre er utforming av kommersielle betingelser av stor betydning for å unngå kostbare tvister for næringsdrivende. Vi bistår både i og utenfor næringsforhold. Dersom du er privatperson kan noen tvister i kontraktsforhold bli dekket av forsikringene dine.

Advokater

Scroll to Top