Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du ha behov for hjelp fra advokat. Kanskje er du usikker på om du skal anmelde, og kanskje er det behov for oppfølgning gjennom etterforskningen. Ofte må man ta stilling til om man krever erstatning, og dokumentere kravet. Ved mange krenkelser kan man også ha krav på kompensasjon i form av såkalt oppreisning; det er et økonomisk “plaster på såret”.

Trenger du en bistandsadvokat? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Du kan som fornærmet har krav på bistandsadvokat som kan bistå deg før, under og etter rettssaken. Dette kan gjøre prosessen mindre belastende for deg. Og dersom politiet har henlagt saken, og du er uenig, kan det i noen tilfeller være viktig å benytte retten til å klage. I praksis er det viktig å følge opp erstatningskrav slik at de blir dekket. Ofte skjer det ved at Kontoret for voldsoffererstatning foretar betaling til deg.

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokater. I de aller fleste tilfeller vil det offentlige dekke alle advokatkostnadene der vi som advokater hjelper deg hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling. Vi vil hjelpe deg å avklare om du har krav på gratis bistandsadvokat.

Advokater

Scroll to Top