Kaja Nordheim

Kaja Nordheim ble master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2023. Hun har en særlig interesse for prosedyre for domstolene og straffeprosess, og skrev masteroppgave om bruk av skjulte tvangsmidler i straffeprosessen. Gjennom utdannelsen har hun ellers fordypet seg i rammene for politiets arbeid, bevisteori og arbeidsrett. Hun arbeider med et bredt spekter av juridiske problemstillinger og saker.

Scroll to Top