Unni Fries

Unni Fries ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. Hun arbeidet deretter først i Trygderetten og fra 1994-2010 i ulike stillinger i politiet, hovedsaklig som politiadvokat. Hun har bred erfaring med strafferett, både i etterforskningsfasen og i retten. I 2010 begynte hun som advokat i Advokatfirmaet Staff AS, hvor hun ble partner i 2014. Hun begynte som advokat hos Advokat Henjum AS i 2017, og ble partner i firmaet i 2018.

Scroll to Top