Audun Beckstrøm

Audun Beckstrøm ble Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Han ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 1995. Fra 1995 – 2017 jobbet han i Oslo politidistrikt, hovedsakelig som etterforsker på alvorlige straffesaker. Han har bred erfaring med strafferett, både i etterforskningsfasen og i retten. Fra 2017-2019 var han advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sterri, Rehman og Henriksen AS. Han begynte som advokat hos Advokat Henjum AS i august 2019

Scroll to Top