Joar Berg Henjum

Advokat

Joar Berg Henjum 1

Joar Berg Henjum

Joar Berg Henjum ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1996. Han studerte deretter kriminologi ved Universitetet i Oslo. I år 2000 begynte han som advokatfullmektig hos Tor Erling Staff og Trygve Staff i Advokatfirmaet Staff AS. Han ble senere advokat, partner og daglig leder i firmaet. Gjennom 14 år i Advokatfirmaet Staff AS fikk han bred praksis som prosedyreadvokat. Før dette hadde han variert sivilrettslig praksis som advokatfullmektig og som jurist hos et fylkesmannsembete. I 2014 startet han Advokat Henjum AS.

  • Rådgivning
  • Avtaler
  • Strafferett
  • Alminnelig praksis
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Forsvarergruppen
  • Fast forsvarer i Oslo tingrett
  • Fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett

Ønsker du en
gratis konsultasjon?

Send oss en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

Scroll to Top