Audun Beckstrøm

Advokat MNA
Partner
E-post: audun@advokathenjum.no
Mobil: +47 99289940

Advokat Audun Beckstrøm

Audun Beckstrøm ble Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Han ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 1995. Fra 1995 – 2017 jobbet han i Oslo politidistrikt, hovedsakelig som etterforsker på alvorlige straffesaker. Han har bred erfaring med strafferett, både i etterforskningsfasen og i retten. Fra 2017-2019 var han advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sterri, Rehman og Henriksen AS. Han begynte som advokat hos Advokat Henjum AS i august 2019 og ble partner samme sted i mai 2021.

  • Strafferett
  • Barne- og familierett
  • Erstatningsrett
  • Tvungent psykisk helsevern
  • Alminnelig praksis
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Forsvarergruppen

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00-16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 OSLO

Ved Thune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.