Unni Fries

Advokat MNA
Partner
E-post: unni@advokathenjum.no
Mobil: +47 90018533

Advokat Unni Fries

Unni Fries ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. Hun arbeidet deretter først i Trygderetten og fra 1994-2010 i ulike stillinger i politiet, hovedsaklig som politiadvokat. Hun har bred erfaring med strafferett, både i etterforskningsfasen og i retten. I 2010 begynte hun som advokat i Advokatfirmaet Staff AS, hvor hun ble partner i 2014. Hun begynte som advokat hos Advokat Henjum AS i 2017, og ble partner i firmaet i 2018.

  • Strafferett
  • Arbeidsrett
  • Varslingssaker
  • Alminnelig praksis
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Forsvarergruppen
  • Fast forsvarer i Oslo tingrett
  • Fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00-16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 OSLO

Ved Thune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.