I Advokat Henjum AS er vi opptatt av å ivareta våre klienters rettigheter knyttet til personvern. I denne personvernerklæringen fremgår det hvilke rettigheter du har vedrørende dine personopplysninger hos oss.

Daglig leder har hovedansvaret for firmaets behandling av personopplysninger og for at firmaet overholder gjeldende lover og regler.

Innhenting, lagring og håndtering av personopplysninger
Når du benytter deg av våre juridiske tjenester, må du normalt samtykke til at vi kan hente inn personopplysninger fra deg og relevante tredjeparter. Formålet med å hente inn disse opplysningene er å håndtere klientforholdet på best mulig måte slik at du får et best mulig resultat. Du samtykker også til at opplysningene kan lagres så lenge vi har oppdrag som er knyttet til informasjonen. Lagringsperioden kan bli forlenget dersom informasjonen er omfattet av oppbevaringsplikten til advokater.

Personopplysninger kan bli gitt til blant annet domstolene, andre offentlige organer, motparter i en tvist og andre som eventuelt måtte ha innsynsrett i opplysningene. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Dine personopplysninger er underlagt firmaets rutiner for håndtering av personopplysninger.

Dine rettigheter
Du har rett til å be firmaet utlevere personopplysninger de har lagret på deg. Dersom vi har lagret feil opplysninger, kan du kreve at dette blir rettet. Dersom du ønsker å avslutte klientforholdet, kan du be oss slette personopplysninger du har gitt oss tidligere.

Unntak
I straffesaker vil straffeprosesslovens regler gå foran flere av dine rettigheter som følger av personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det forekomme at du har begrensede rettigheter i forhold til innsyns- og slettebegjæring som følge av dette.

I en viss utstrekning kan vi som advokater ha plikt til å oppbevare personopplysninger etter et avsluttet klientforhold, og vi kan ha et saklig behov for oppbevaring av opplysninger av hensyn til eget dokumentasjonsbehov.

Klage
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål om hvordan ditt personvern er ivaretatt kan du ta kontakt med din advokat.

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00 – 16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 Oslo

Ved Tune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.