Joar Berg Henjum

Advokat MNA
Partner
E-post: joar@advokathenjum.no
Mobil: +47 94136969

Advokat Joar Berg Henjum

Joar Berg Henjum ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1996. Han studerte deretter kriminologi ved Universitetet i Oslo. I år 2000 begynte han som advokatfullmektig hos Tor Erling Staff og Trygve Staff i Advokatfirmaet Staff AS. Han ble senere advokat, partner og daglig leder i firmaet. Gjennom 14 år i Advokatfirmaet Staff AS fikk han bred praksis som prosedyreadvokat. Før dette hadde han variert sivilrettslig praksis som advokatfullmektig og som jurist hos et fylkesmannsembete. I 2014 startet han Advokat Henjum AS.

  • Rådgivning
  • Avtaler
  • Strafferett
  • Alminnelig praksis
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Forsvarergruppen
  • Fast forsvarer i Oslo tingrett
  • Fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00-16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 OSLO

Ved Thune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.