Cathrin Sagen Aspaas

Advokatfullmektig MNA
E-post: cathrin@advokathenjum.no
Mobil: +47 97581740

Advokatfullmektig Cathrin Sagen Aspaas

Cathrin Sagen Aspaas ble master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Hun har blant annet spesialisert seg på utlendingsrett, og skrev masteroppgave om internering på Trandum utlendingsinternat. Under studiene arbeidet hun som studentmedarbeider i Advokat Henjum AS. Hun begynte som autorisert advokatfullmektig i firmaet i 2018, og er autorisert for alle advokatene i firmaet. Hun arbeider med et bredt spekter av juridiske problemstillinger og saker.

  • Arbeidsrett
  • Familie- og arverett
  • Utlendingsrett
  • Bistandsadvokat
  • Barnevern
  • Strafferett
  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Forsvarergruppen

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00-16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 OSLO

Ved Thune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.